Νεο website FRESH DEMO

12/06/2015

Στο παρακάτω website μπορείτε να βρείτε πληρφοορίες για το project FRESH DEMO στα πλαισια του HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

http://www.fresh-demo.eu