Τυροκομεία

Ωρίμανση

Κατά την ωρίμανση (κυρίως) μαλακών τυριών, απαιτείται υψηλή υγρασία.

Οι παραγωγοί τυριών χρησιμοποιούν ελεγχόμενη υγρασία για να διαχειριστούν με ακρίβεια τη διαδικασία ωρίμανσης. Η επιθυμητή σχετική υγρασία για αυτή τη διαδικασία μπορεί να φτάσει το 95%.

Η τεχνολογία Contronics Dry Misting είναι σε θέση να παρέχει αυτά τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας χωρίς να προκαλεί υγρασία στο προϊόν και στο θάλαμο.

Η τεχνολογία Dry Misting προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως:

  • Ελεγχόμενη υγρασία στο θάλαμο
  • Δεν υπάρχει υγρασία στο προϊόν
  • Η σχετική υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί έως και 100%
Cheese
cheesePic
pipe installation
20150716_123435