Συστατικά ΤροφίμωνΦωσφορικά Άλατα

BEKAPLUS® – Σταθεροποιητές για γαλακτοκομικές εφαρμογές

Οι σταθεροποιητές BEKAPLUS® βασίζονται σε Υδροκολλοειδή και άλλα λειτουργικά συστατικά που βελτιώνουν τη συνοχή, το ιξώδες και την αίσθηση του στόματος διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων.
Σταθεροποιούν το δίκτυο πρωτεϊνών-λιπών και βελτιώνουν τη συνοχή και την υφή του τελικού προϊόντος.

Grilled,And,Pressed,Toast,With,Smoked,Ham,,Cheese,,Tomato,And
Cottage,Cheese,And,Mint,In,A,Wooden,Bowl,On,An
Hot,Pizza,Slice,With,Melting,Cheese,On,A,Rustic,Wooden
Set,Of,Sauces,-,Ketchup,,Mayonnaise,,Mustard,Soy,Sauce,,Bbq
Yoghurt,With,Blueberries
Collection,Of,Beverage,Chocolate,Milk,,Pink,Milk,And,Fresh,Milk